معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران ؛
گروه‌های فشار مانع شایسته سالاری هستند/دولت روحانی مظلوم ترین دولت بعد از انقلاب است
  تاریخ:12:25-1394/04/16
شهرداري ها و مديريت منابع انساني
مریم پروین

   اصلاح نیوز : مریم  پروین *: منابع انساني به عنوان سرمايه اصلي يك سازمان از اهميت اساسي برخوردار است و مديريت مؤثر و كارآمد آن نقش فراواني در پويايي، چابكي و اثربخشي و بهره وري عملكرد سازماني دارد.
   با توجه به وجود سازمان هاي مختلف دولتي، غيردولتي، انتفاعي و غيرانتفاعي با حوزه هاي متنوع توليدي، بازرگاني و خدماتي در استان، هر يك از سازمان ها نيازمند مديريت خاص خود در منابع سازماني از جمله منابع انساني هستند.
   در اين ميان، چگونگي مديريت منابع انساني شهرداري ها در شهرهاي بزرگ و كوچك استان، به سبب وسعت دامنه ارتباطات شهرداري ها و سازمان هاي تابعه آن با شهروندان، از اهميت فراواني برخوردار است.
   در شهرداري ها، وجود بخش ها و حوزه هاي مختلف ساختماني، حمل و نقل (تاكسيراني و اتوبوسراني)، فضاي سبز، درآمد، آرامستان و ... منابع انساني زيادي وجود دارد كه هدايت صحيح و مؤثر سازماني اين منابع موجب افزايش پويايي نيروهاي سازماني و بهبود عملكرد سازماني و رضايت شهروندان خواهد شد.
   به رغم انتخاب شهرداران به وسيله شوراها بر اساس ضوابط وزارت كشور و استانداري، براي بسياري از شهرداران مازندران، جداي از معيارهاي قانوني، چگونگي تجربيات مديريتي و دانش مديريتي آنان نيز داراي اهميت فراواني است.
   مديريت منابع انساني، طراحي شغل، آموزش هاي بدو خدمت، ضمن خدمت و آموزش مديران در سطوح مختلف مديران پايه، مياني و ارشد شهري و شهرداري ها، مهم تلقي مي شود.
   انتظار مي رود شهرداري ها و سازمان هاي تابعه و مرتبط با آن به شيوه اي عمل كنند كه با انتخاب مديران و معاونان توانمند سازمان هاي تابعه، زمينه هاي يك مديريت كارآمد و مؤثر را تسهيل و تسريع كنند. لذا ضرورت دارد كساني را بر مسند مديريت قرار داد كه بر اساس قاعده آزمون و خطا، تجربه كسب نكنند، بلكه بر اساس تجربيات كافي و دانش بالا و رو به فزاينده آماده باشند تا به افزايش اثربخشي مديريت در عملكرد سازماني كمك كنند. اين فرايند همچنين موجب كاهش اعمال نفوذهاي غير قانوني و فرا قانوني در انتخاب و انتصاب مديران و كوچك كردن دايره ي باند بازي ها خواهد شد.
   بسيار ضرورت دارد  تا شهرداري ها با شناسايي ظرفيت هاي انساني خود و به كارگيري منابع انساني باتجربه و با دانش و داراي روحيه تعهد و مسئوليت سازماني و اجتماعي خود و آموزش آنان، زمينه هاي چابكي و پويايي را تسريع و تقويت كنند.
   با توجه به اهميت آموزش مديران و منابع انساني، شهرداري و سازمان هاي تابعه و مرتبط با آن،  نبايد محدود به درس نامه ها و سرفصل هاي مصوب و ابلاغي دانشگاه ها و مراكز آموزشي مرتبط شوند.
   مي توان و بايد با وجه به ضرورت ها، درس نامه ها و سرفصل هاي آموزشي مورد نياز را تدوين و پيشنهاد كرد تا با تصويب و عملياتي كردن آن، فرايند تعالي منابع انساني شهرداري ها و سازمان هاي تابعه را اصلاح و نوسازي و تقويت و كارآمدتر كرد.
   نقش فعال و خلاقانه شوراهاي اسلامي شهرهاي مازندران و نگاه و رويكرد توسعه محور آنان در جايگاه نهاد نظارتي و پارلمان محلي، براي تحقق چنين فرايندي بسيار اهميت دارد.

* مدرس دانشگاه


  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   

نظر سنجی
گزیده خبرها