تاریخ:11:24-1394/11/20
مازندران و همگرایی اقتصادی بین المللی
عادل روحی

اصلاح نیوز : عادل روحی *: جهان در حال گذار از مرحله جدال ملتها در روابط تجاری به مرحله جدید مبادلات همه جانبه و مشارکت همگانی در فعالیتهای اقتصادی است. جهانی شدن حرکتی دامنه دار و پویاست که همه جنبه های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تأثیرگذاری برآنهاست. مسأله جهانی شدن به فرایندی اشاره دارد که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و همزمان مبادلات بین المللی افزایش می یابد. جهانی شدن ضمن بین المللی کردن بازار جهانی، محیطی کاملأ رقابتی ایجاد کرده است که در آن تنها واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارامد بقا خواهند داشت. از این رو دولت های ملی به منطقه گرإیی و تشکیل ترتیبات منطقه ای روی آورده اند تا از این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکلات جهانی حفظ کنند و ارتقای سرمایه گذاری و رشد را در درون منطقه میسر سازند

در بحث جهانی شدن  عواملی مانند  پیشرفت  تکنولوژیک در سایه تخصصی و تقسیم کار بین المللی ، رشد بازار مالی جهانی ، تقویت یکپارچگی اقتصاد جهانی، رشد فعالیتهای شرکتهای خصوصی  و انقلاب در تکنولوژی اطلاعات ، ارتباطلات و حمل نقل  تاثیر دارد و جهانی شدن سبب باز شدن اقتصاد ملی در ابعاد داخلی و خارجی می شود و کشورها باید در رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تلاش نمایند

همگرايي اقتصادي درمنطقه آسیای میانه که مازندران  می تواند نقش مستقیم در مبادلات تجاری با وجود بنادر و مرزهای زمینی ایفا نماید و این همگرایی می تواند در قالب پیشنهاداتی از سوی استاندار مازندران به همتایانش در حاشیه دریای مازندران  یا از طریق سفارت خانه به روسای کشورها مانند منطقه آزاد تجارت دریای کاسپین ، ايجاد بازار مشترك منطقه، توسعه تجارت منطقه‌اي و تسهيل حمل و نقل و ارتباطات فيمابين با استفاده از زمينه هاي مشترك پیوست فرهنگي و مانند آن، موجد رفاه و توسعه و رشد کشورهاي مذكور و مازندران  ارائه گردد  وهمگرايي اقتصادي ميتواند نقش زيادي را در برقراري امنيت منطقه‌اي و به تبع آن، امنيت در سطح ملّي داشته باشد; زيرا به هر ميزان كه سرنوشت اقتصاد منطقه به يكديگر مرتبط ميگردد و بر سطح وابستگيهای متقابل اقتصادي افزوده ميشود، لزوم دستيابي به امنيت متقابل و مشترك نيز ضرورت  می بابد

امروز به زعم کارشناسان حقوق و اقتصاددانان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي به عنوان واكنش در برابر جهاني شدن از جمله واكنشهاي فعّال است و ميتواند از پيامدهي زيانبار و بحرانهاي پس از جهاني شدن همانند آنچه در سال 1997 در کشورهاي جنوب شرق آسيا و مكزيك در سال 1994 پيش آمد و امنيت مناطق ياد شده را دستخوش تزلزل نمود، جلوگيري كند; زيرا در فرايند جهاني شدن، کشورهايي كه از وضعيت مناسب اقتصادي برخوردار نباشند، در برابر غولهاي اقتصادي فرامنطقه اي تا حدّ زيادي آسيبپذير هستند. اين وضعيت در کشورهاي يادشده موجب ايجاد نارضايتي عمومي، تورّم، بيكاري و ركود و در نتيجه، به صورت تهديد جلوه گر خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد، از راهكارهاي مهم افزايش ضريب امنيت منطقه‌اي، همگرايي اقتصادي در منطقه آسیای میانه است که مازندران می تواند با توجه به اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی که ایران امروز به عنوان ناظر در آن عضویت دارد و  و تشکیل پیمانهای منطقه ای یا سازمانهای منطقه ای به تاسی از مادتین سازمان تجارت جهانی منعی وجود ندارد ایفای نقش کند  و این را باید بدانیم که سهم سرمایه گذاری خارجی در سند چشم انداز به حد مطلوب باید برسد و از این رو وجود زمينه هاي مناسب همكاري و همگرايي چشم انداز خوبي فراروي کشورهاي منطقه به لحاظ امنيتي ترسيم مي نمايد و بسترهاي لازم را در راه رسيدن به همگرايي همه جانبه و اتحاد، كه از نيازهايي اساسي و ضروري منطقه است، فراهم خواهد نمود و به تحقق خواسته هاي اسلام، كه حاكميت قوانين ديني و اقتدار اسلامي است، كمك شاياني مينمايد و عزّت و عظمت اسلامي از دست رفته را باز خواهد گرداند و از این رو مدیران ارشد استان باید فکری برای توسعه خارجی نمایند و از این پتانسیل منطقه ای استفاده لازم را ببرند ،باشد که همه در توسعه استان با مشورت آن را حل و مازندران به جایگاه رفیع آن برسانیم و همگرایی منطقه ای می تواند مازندران و تا حدودی  کشور را از بحران خارج کند

عادل روحی  کارشناس ارشد حقوق بین الملل
مدرس دانشگاه

  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   

نظر سنجی
گزیده خبرها