تاریخ:08:44-1396/10/17
ضرب الاجل جهانگیری به وزارت راه
اسحاق جهانگیری آئین‌نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.


متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

تصویب نامه
وزارت راه و شهرسازی – وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت کشور – سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان میراث فرهنگی- صنایع دستی و گردشگری
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۷.۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب ۱۳۸۹-، آئین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی درساختمان ها
ماده ۱-در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف-رده انرژی: معیار ارزیابی کارایی و عملکرد مصرف انرژی در ساختمان بر اساس مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان.
ب-ساختمان: ساختمانی که مطابق گروه بندی مقرر در مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان تقسیم بندی شده است.
پ-ساختمان سبز: ساختمانی که ضوابط خاص مکان یابی، طراحی سامانه های ساخت، اجرا، نگهداری، بهره برداری و بازیافت در آن به منظور آسیب رسانی هر چه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می شود.
ث-ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل های انرژی، تلفات انرژی و عوامل موثر در آن می شود و موجب ارائه شیوه ارتقای سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روش های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان ها می شود.

ماده ۲-کلیه اشخاص ذی صلاح دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و سایر دست اندرکاران ساخت و ساز مکلفند الزامات فنی و ترتیبات اجرایی این آئین نامه را در چارچوب مباحث مقررات ملی ساختمان رعایت نمایند.
ماده ۳-به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه های کنترلی لازم با جهت گیری به سوی ساختمان سبز اقدام نماید.
ماده ۴- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶-، برای جهت گیری به سوی ساختمان سبز، موظفند ظرف دو سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان موضوع ماه (۳) این آئین نامه، نسبت به ممیزی انرژی و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامه های اجرایی را برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تهیه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه های کنترلی لازم اقدام نمایند.

تبصره ۱- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند منابع مالی مورد نظر برای اجرای این آئین نامه را در بودجه سنواتی پیش بینی نمایند.
تبصره ۲- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه حامل های انرژی دستگاههایی را که موفق به اجرای این ماده در زمان مقرر نشوند بر اساس تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی محاسبه و اخذ نمایند.
ماده ۵- در مورد ساختمان های موجود تحت مالکیت اشخاص حقیقی، بسته اجرایی لازم به منظور تشویق اجرای ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ظرف سه ماه پس از ابلاغ مقررات ملی مربوط، حسب مورد توسط وزارتخانه های نفت و نیرو با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۶- صدور گواهی ممیزی و تعیین رده انرژی ساختمان های دستگاه های اجرایی توسط شرکت های دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص مربوطه و در مورد سایر ساختمان ها، توسط اشخاص دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

تبصره – اشخاص دارای صلاحیت موضوع این ماده در صورت داشتن هرگونه اشتغال در صلاحیت مربوط، نمی توانند به کار طراحی ساختمان های موضوع این آئین نامه اشتغال داشته باشند.
ماده ۷- ساختمان هایی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بناهای تاریخی محسوب می شوند و در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته اند، از شمول این آئین نامه مستثنی هستند.


  نظرات بینندگان
نام:

پست الکترونیک:
متن:

 

پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است
 

   

نظر سنجی
گزیده خبرها