تاریخ:11:28-1396/11/07
استاندار مازندران در كارگروه اشتغال بر توانمند سازي و پايداري اشتغال در روستاها تاكيد كرد

به گزارش روابط ، محمد اسلامي، استاندار مازندران  در جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان، فقرزدايي و رفع محروميت را از برنامه هاي اصلي دولت تدبير و اميد دانست و خاطر نشان ساخت: هدف اساسي، از اعطاي اعتبارات ارزان قيمت به افراد تحت پوشش، تقويت خود اشتغالي به منظور رفع فقر، توانمند سازي و پايداري اين وضعيت بدون نياز به جامعه است.

استاندار با تاكيد بر اين كه برنامه فقرزدايي بايد با جديت دنبال شود و صرفا بعنوان يك وظيفه اداري تلقي نگردد، افزود: نظارت دقيق صورت گيرد تا اعتبارات بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 96 پس از پرداخت به صورت موثر در جهت تقويت اشتغال و معيشت خانواده ها صرف شود.

رييس كارگروه تخصصي اشتغال هم چنين تخصيص اعتبارات اشتغالزايي روستايي از منابع صندوق توسعه ملي را ايجاد اشتغال مولد به منظور تثبيت جمعيت روستايي عنوان كرد و ياد آور شد: مديران، تحقق اين هدف را نصب العين قرار دهند و تيم مديريتي خود در شهرستان ها را براي افزايش اثربخشي طرح، توانمند سازي كنند.

استاندار با تاكيد بر اين كه هدف گذاري تسهيلات اشتغال روستايي، سهم و سرانه هر شهرستان و فرآيندها، عملكردها و آيين نامه هاي مرتبط با آن مشخص شده است، گفت: نظارت صحيح صورت گيرد تا پرونده ها در مسير مشخص خود پيش برود و با غربالگري، تسهيلات به اهل آن و جامعه هدف پرداخت شود.

اسلامي، بر اعزام نيروهاي كارشناسي از ادارات كل به شهرستان ها جهت تسريع در كار و توانمند سازي تيم مديريتي شهرستان ها تاكيد كرد و اظهار داشت: احكام اعضاي كارگروه نظارت بر پرداخت تسهيلات صادر شده و بزودي اين كارگروه در شهرستان ها فعال مي شوند.

استاندار مازندران، تصريح نمود: تسهيلات اشتغالزايي كه دولت براي روستاها اختصاص داده، بايد در مسير واقعي آن هزينه شود.

اسلامي افزود: شايد برخي از افراد بخواهند براي دريافت تسهيلات ارزان قيمت روستايي  حتي فرآيند كاري خود را تغيير دهند، بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه از ورود اين افراد كه به دنبال تسهيلات صرف بدون ايجاد اشتغال هستند، ممانعت بعمل آيد.

وي اظهارداشت: دولت تسهيلات روستايي را براي فقرزاديي در اين مناطق اختصاص داده و بايد در اين جهت نيز هزينه شود.

اصغري، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين جلسه تسهيلات پيش بيني شده اشتغال روستايي و عشايري براي مازندران را 165 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم كه 3.94 درصد از سهم كل كشور است در شهرستان ها تا سقف 250 ميليون تومان به متقاضيان قابل پرداخت است.

اصغري با اعلام اين كه تاكنون 1367 نفر در سامانه كارآ ثبت نام نموده اند، افزود: از اين تعداد بيشترين ثبت نام ها در حوزه كشاورزي بوده است.

 

 


استاندار مازندران در كارگروه اشتغال بر توانمند سازي و پايداري اشتغال در روستاها تاكيد كرد
استاندار مازندران در كارگروه اشتغال بر توانمند سازي و پايداري اشتغال در روستاها تاكيد كرد
استاندار مازندران در كارگروه اشتغال بر توانمند سازي و پايداري اشتغال در روستاها تاكيد كرد

نظر سنجی
گزیده خبرها